To Top
Image

ANUNȚURI - HIRDETMÉNYEK

Filename Size
An image file 2023-2024 291.93 KB
A Microsoft Word file OKLEVEL 2023 2.34 MB
A Microsoft Word file Bibliografie si dosar concurs Adm.fin 106.17 KB
A Microsoft Word file conditii+ bibliografie post secretar Estelnic 111.19 KB
A Microsoft Word file Text anunt adm.fin. 18.18 KB
A Microsoft Word file Text Anunt post secretar 18.13 KB

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - VEZETŐTANÁCS

Membrii - Tagok →
Filename Size
Hotărâri - Határozatok →
Graficul ședințelor- Vezetőtanács ülések →
REGULAMENTE - ROFUI, RI - BELSŐ SZABÁLYZATOK →

TRANSPARENȚA SALARIALĂ - BÉREZÉSEK ÁTLÁTHATÓSÁGA

Filename

GRĂDINIȚA - ÓVODA

Filename

Profesori, angajați - Pedagógusok, alkalmazottak

Filename

INFORMATII PENTRU ELEVI - TANULÓKNAK

Filename

INFORMAȚII PĂRINȚI - SZÜLŐKNEK

Filename

BUGET - KÖLTSÉGVETÉS

Filename

PLAN DE DEZVOLTARE - FEJLESZTÉSI TERV

Filename Size

Orar - Órarend

Filename

RAPOARTE - BESZÁMOLÓK

Filename Size

COMISII - BIZOTTSÁGOK

Filename

ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE - BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA

Filename Size

Declaratii de avere si de interese - Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Filename Size

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web           Digitális tankönyvek   →  OKTATO PROGRAMOK

Şcoala Gimnazială cl. I-VIII Nagy Mózes


© All Rights Reserved

 

Sign in to your account